Om SSI - Re SSI

Medlemskap 
Tycker du interlingua är värt att bli mera känt blir du medlem för 200 kr/år (olika rabatter finns, är du under 25 år 100 kr/år) och får tidskriften Panorama, helt på interlingua med en lagom dos av språket, varannan månad. Därtill 4 ggr/år medlemsbladet Actualitates på de skandinaviska språken. Familjemedlem utan tidskrifter betalar 25 kr per år. Gåvor därutöver är mycket välkomna!

Som medlem har du rätt till support från sekreteraren i språkliga frågor. Du får också tillgång till diskussionsforumet "ssimedlem" om du anmäler dig under "Diskussionsforum" på denna websida.

Gå till anmälningsblankett, där du anmäler dig direkt och också finner olika betalningsalternativ. Du kan också bli medlem genom insättning av avgiften på bankgirokonto 47 41 41 - 9 med angivande av namn, postadress och e-adress.

Kontakter

Stadgar

Vår förening - SSI:s historia
Svenska Sällskapet för Interlingua bildades 1 januari 1964. Det första nordiska interlinguamötet genomfördes i Lund 1988. Sedan dess har vi nordiska interlinguamöten vartannat år, sedan 1998 med även finskt deltagande. I samband med mötet arrangeras både nybörjar- och fortsättningskurser i internatform. Vartannat år deltar flera av våra medlemmar i de internationella interlinguakonferenserna. År 2005 hölls konferensen i Åsa, Sverige; 2009 i Kirchheimbolanden, Tyskland; 2011 i Chepelare, Bulgarien; 2014 i Åsa; 2015 i Benidorm, Spanien; 2017 i Las Palmas, Spanien; 2019 i Prag, Tjeckien. Senaste nordiska konferenserna hölls på Tjörn 2012;  i Åsa 2014; Tisvildeleje, Danmark 2016; Bornholm, Danmark 2018.

SSI hedersmedlemmar

Pian Boalt

SSI ordförande

 2018 -  Vakant. Vice ordf. Inger Olsson
 2012 - 2018  Barbara Rubinstein
 2005 - 2012   Vakant. Vice ordf. Bengt Enqvist
 2004 - 2005  Ove Hanebring
 1997 - 2004  Jan Årmann
 1990 - 1997   Bertil Palmquist
 1984 - 1990  Carl-Erik Boman 
 1978 - 1983  Sven Collberg
 1971 - 1977  Hjalmar Sjövall
 1964 - 1971  John Nordin
 

SSI sekreterare

SSI kassörer

 1993 - Ingvar Stenström  2008 -    Esko Kangas bitr. kassör
 1988 - 1992 Claes Bredvad-Jensen   2004 - 2008  Mats Fredmark
 1964 - 1993 Ingvar Stenström   2000 - 2004  Gheorghe Petrineanu 
 1964 - 1981  Erik Berggren  1993 - 2000   Claes Bredvad-Jensen 
 1963 - 1964 Richard Zimmermann  1988 - 1993   Mats Fredmark
     1984 - 1988  Ingemar Gullstrand
     1965 - 1982   Erik Berggren