Språkjubileum under språkåret - Le jubileo de lingua durante le anno de lingua

Dansk Interlingua Union är drivkraften i ett jättestort projekt, som skall samla in interlinguas 50-årshistoria under jubileumsåret. Den 15 januari 2001 öppnades en särskild historisk sektion.

Av Thomas Breinstrup (svensk översättning Barbara Rubinstein)

Interlingua fyllde exakt 50 år 2001, när såväl Europarådet som EU utnämnt år 2001 till det Europeiska Året för Språk.

Den 15 januari öppnades en särskild historisk sektion på Dansk Interlingua Unions hemsida. En dansk-svensk-holländsk redaktion har under de senaste åren samlat historiskt material, och på själva jubileumsdagen öppnades hemsidan. Här porträtteras alla de internationella krafter, som i 50 års tid har arbetat for större användning av interlingua, här finns det historiska dokument och bilder, och här samlas interlinguas historia bit för bit, tills det stora pusslet blir klart.

I stället för att skicka ut en jubileumsbok på själva jubileumsdagen och redan dagarna efter få ny information om mer material, flera dokument, flera fotografier och flera upplysningar, som annars gör boken ofullständig, har man beslutat att öppna hemsidan. Under hela jubileumsåret tillkom det varje vecka nya sidor i interlinguas historia, och de besökande kunde bidra med sina upplysningar och upplevelser, så att historien hela tiden byggdes ut. Interlinguas historia planeras även komma ut i bokform.

HISTORIA DE INTERLINGUA