Miniordlista med de 2000 vanligaste orden
Minime vocabulario con le 2000 parolas le plus frequente


Betoningen ligger i allmänhet på vokalen före sista konsonanten. På alla ord som inte följer denna huvudregel
markeras betoningen med ett streck under den betonade vokalen. Ch uttalas vanligen [k]. När det uttalas med
sje­ljud som i eng. she anges detta med [sh]. J uttalas som begynnelse­ och slutljudet i eng. George. När g uttalas
så, anges detta med [dj].

 Till början av sidan