Interlingua SSI Svenska flaggan
Svenska Sällskapet för Interlingua
Societate Svedese pro Interlingua